Skip to main content

La Junta

President
Jordi Vilajosana i Amat

Sots President
Carles Bosh i Torné

Secretari
Pere Palet i Mercader

Tresorer
Jordi Simó i Bigordà

Vocals
Isaura Sans i Martí
Carles Urpinell i Torrabadella
Esteve Palet i Mercader